حسین شهریاری

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 1
تاریخ تولد : 1377/05/31
نام تیم : مس کرمان
حسین شهریاری

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی