میلاد خدایی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 6
تاریخ تولد : 1369/07/24
نام تیم : مس کرمان
میلاد خدایی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی