علی تهامی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 4
تاریخ تولد : 1378/01/15
نام تیم : مس کرمان
علی تهامی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی