پوریا غلامی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 71
تاریخ تولد : 1373/06/29
نام تیم : مس کرمان
پوریا غلامی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی