امیر حسین بهزادی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1380/01/30
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین بهزادی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی