امیر حسین زنگی آبادی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 44
تاریخ تولد : 1380/02/03
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین زنگی آبادی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی