ابولفضل نظری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 87
تاریخ تولد : 1379/12/04
نام تیم : مس کرمان
ابولفضل نظری

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی