خشایار زبرجد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1374/02/30
نام تیم : مس کرمان
خشایار زبرجد

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی