سعید حسین پور

جایگاه بازی در زمین : مهاحم
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1377/07/20
نام تیم : مس کرمان
سعید حسین پور

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی