علی وزیری پناه

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1372/04/04
نام تیم : مس کرمان
علی وزیری پناه

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی