محمد امین رضایی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 78
تاریخ تولد : 1375/05/31
نام تیم : مس کرمان
محمد امین رضایی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی