پیام تقوی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 99
تاریخ تولد : 1370/11/17
نام تیم : مس کرمان
پیام تقوی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی