جلال عبدی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 2
تاریخ تولد : 1372/10/25
نام تیم : مس کرمان
جلال عبدی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی