محمد صبوری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 56
تاریخ تولد : 1379/02/28
نام تیم : مس کرمان
محمد صبوری

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی