امیر حسین بیرجندی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1381/10/18
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین بیرجندی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی