کیوان کدخدازاده

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1375/07/11
نام تیم : مس کرمان
کیوان کدخدازاده

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی