حسن شاهرخ آبادی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 77
تاریخ تولد : 1378/01/21
نام تیم : مس کرمان
حسن شاهرخ آبادی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی