اکبر محمدی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1354/05/24
نام تیم : مس کرمان
اکبر محمدی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی