ایمان عالمی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1346/12/05
نام تیم : مس کرمان
ایمان عالمی

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی