نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم مس کرمان در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30البرزگل ریحان البرز1 - 1مس کرمان1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0شاهین بوشهر3
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15آستاراشهرداری آستارا0 - 1مس کرمان3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 2فجر سپاسی0
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0نود ارومیه3
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0مس کرمان1
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0چوکا تالش3
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00شیرازقَشقایی شیراز1 - 1مس کرمان1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0پارس جنوبی جم3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 0مس کرمان0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0آرمان گهر سیرجان3
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران2 - 1مس کرمان0
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان1 - 0ملوان انزلی3
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 0مس کرمان1
15جمعه 1 اسفند 99 س 14:30شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0خیبر خرم آباد3
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45تهرانهوادار تهران0 - 0مس کرمان1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1استقلال خوزستان0
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00شهید باهنر کرمانمس کرمان5 - 1گل ریحان البرز3
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00بوشهرشاهین بوشهر0 - 1مس کرمان3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45شهید باهنر کرمانمس کرمان2 - 0شهرداری آستارا3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1مس کرمان3
22دوشنبه 6 اردیبهشت 00 س 20:45ارومیهنود ارومیه0 - 0مس کرمان1
23جمعه 17 اردیبهشت 00 س 19:50شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 1خوشه طلایی ساوه0
24پنج‌شنبه 23 اردیبهشت 00 س 18:15تالشچوکا تالش - مس کرمان0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00شهید باهنر کرمانمس کرمان - قَشقایی شیراز0
جمع کل امتیازات : 42