نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم فجر سپاسی در لیگ دسته اول فصل 1399-1400 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 2 آذر 99 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خوشه طلایی ساوه1
2یکشنبه 9 آذر 99 س 14:45آستاراشهرداری آستارا1 - 0فجر سپاسی0
3شنبه 15 آذر 99 س 14:15حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 0نود ارومیه3
4پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 14:00شهید باهنر کرمانمس کرمان0 - 2فجر سپاسی3
5چهارشنبه 26 آذر 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0پارس جنوبی جم1
6سه‌شنبه 2 دی 99 س 14:00غدیر تهرانبادران تهران0 - 1فجر سپاسی3
7دوشنبه 8 دی 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 2قَشقایی شیراز1
8دوشنبه 15 دی 99 س 14:00ملاثانیاستقلال ملاثانی1 - 1فجر سپاسی1
9دوشنبه 22 دی 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی2 - 0ملوان انزلی3
10دوشنبه 29 دی 99 س 14:00تالشچوکا تالش3 - 2فجر سپاسی0
11دوشنبه 6 بهمن 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1خیبر خرم آباد1
12دوشنبه 13 بهمن 99 س 14:00بابلرایکا بابل0 - 2فجر سپاسی3
13یکشنبه 19 بهمن 99 س 14:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0استقلال خوزستان1
14شنبه 25 بهمن 99 س 14:00سیرجانآرمان گهر سیرجان1 - 2فجر سپاسی3
15شنبه 2 اسفند 99 س 14:30حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 1هوادار تهران1
16سه‌شنبه 12 اسفند 99 س 14:45بوشهرشاهین بوشهر0 - 0فجر سپاسی1
17یکشنبه 17 اسفند 99 س 14:45حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 0گل ریحان البرز1
18چهارشنبه 27 اسفند 99 س 15:00ساوهخوشه طلایی ساوه0 - 0فجر سپاسی1
19چهارشنبه 18 فروردین 00 س 17:00حافظیه شیرازفجر سپاسی3 - 1شهرداری آستارا3
20سه‌شنبه 24 فروردین 00 س 16:45ارومیهنود ارومیه0 - 1فجر سپاسی3
21دوشنبه 30 فروردین 00 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی0 - 1مس کرمان0
22شنبه 4 اردیبهشت 00 س 20:00شهدای جمپارس جنوبی جم2 - 1فجر سپاسی0
23شنبه 18 اردیبهشت 00 س 19:50حافظیه شیرازفجر سپاسی1 - 2بادران تهران0
24جمعه 24 اردیبهشت 00 س 19:40شیرازقَشقایی شیراز - فجر سپاسی0
25چهارشنبه 29 اردیبهشت 00 س 20:00حافظیه شیرازفجر سپاسی - استقلال ملاثانی0
جمع کل امتیازات : 34