نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم نوجوانان فولاد یزد در گروه 5 لیگ برتر نوجوانان فصل 98-99 (فصل 1398-1399)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1شنبه 6 مهر 98 س 15:00سیرجاننوجوانان گل گهر1 - 1نوجوانان فولاد یزد1
2جمعه 12 مهر 98 س 14:45یزدنوجوانان فولاد یزد2 - 2نوجوانان دهخدا زاهدان1
3جمعه 19 مهر 98 س 14:30مینابنوجوانان آوای میناب2 - 1نوجوانان فولاد یزد0
4پنج‌شنبه 25 مهر 98 س 14:15یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 0نوجوانان البدر بندرکنگ1
5پنج‌شنبه 9 آبان 98 س 14:45شیرازنوجوانان بهمن شیراز0 - 1نوجوانان فولاد یزد3
6جمعه 17 آبان 98 س 14:15یزدنوجوانان فولاد یزد1 - 1نوجوانان مس کرمان1
7پنج‌شنبه 30 آبان 98 س 14:00یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 0نوجوانان گل گهر1
8پنج‌شنبه 7 آذر 98 س 14:00زاهداننوجوانان دهخدا زاهدان0 - 0نوجوانان فولاد یزد1
9پنج‌شنبه 14 آذر 98 س 13:45یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 1نوجوانان آوای میناب0
10پنج‌شنبه 21 آذر 98 س 14:00تختی هرمزگاننوجوانان البدر بندرکنگ2 - 0نوجوانان فولاد یزد0
11چهارشنبه 27 آذر 98 س 14:00یزدنوجوانان فولاد یزد0 - 0نوجوانان بهمن شیراز1
12سه‌شنبه 3 دی 98 س 14:00اختصاصی شهدای مسنوجوانان مس کرمان4 - 0نوجوانان فولاد یزد0
جمع کل امتیازات : 10