حامد محمودی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 4
تاریخ تولد : 1366/09/16
نام تیم : مس کرمان
حامد محمودی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز