امیر زلیکانی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 11
تاریخ تولد : 1368/05/29
نام تیم : مس کرمان
امیر زلیکانی

پیش بینی شما از بازی مس و قشقایی شیراز